• Reģistrēšanās maksa
 • Ikmēneša maksa
 • Transakcijas maksa par katru veiksmīgu darījumu
 • Piegādes maksa uz pakomātiem, visu izmēru sūtījumi
 • Naudas atgriešana uz pircēja kontu
 • Naudas izmaksa uz kontu
 • Papildu apmaksas iespējas**
 • Darījumu vērtība ir līdz €9 999 mēnesī
 • Bezmaksas
 • 2% + 0.15€
 • 2.5% + 0.30€*
 • Bezmaksas
 • 2,00 EUR**
 • Bezmaksas
 • Bezmaksas
 • 10 EUR mēnesī*

* Transakcijas maksai tiks piemērots papildus Igaunijas PVN likme 20% apmērā, ja Jūsu uzņēmums ir reģistrēts Igaunijā un/vai nav reģistrēts kā PVN maksātājs;
Transakcijas maksa par Swedbank bankas saites izmantošanu: 3% + 0,30 EUR par katru darījumu;

** cena norādīta kopā ar Latvijas PVN likmi;